Werkgroepen

Hieronder vind je informatie over de verschillende werkgroepen die opgenomen zijn in de scholengemeenschap.

Raad van directeurs

De directies van de scholen van onze scholengemeenschap vergaderen maandelijks. Zij maken onderlinge afspraken en bieden elkaar ondersteuning.

Onderhandelingscomité scholengemeenschap

Een onderhandelingscomité scholengemeenschap ziet toe op de personeelsbelangen op niveau van de scholengemeenschap. Van elke school zetelt er één personeelslid en bovendien de directie in dit comité.

Reaffectatiecommissie scholengemeenschap

Dit is een commissie die handelt over de terbeschikkingstelling en wedertewerkstelling van personeelsleden in de scholengemeenschap. De leden zijn dezelfde als bij het OCSG.

Zorgwerkgroep

In deze werkgroep komen alle zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap samen.  Zij ondersteunen elkaar in hun taak als zorgcoördinator en volgen ook samen vormingen.

GID

Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie.

Werkgroep bewegingsopvoeding

Een werkgroep met alle leerkrachten bewegingsopvoeding. Zij ondersteunen elkaar bij het opstellen van lessen, bewegingswerkplan, evaluatiemethodes, …

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.