Natuurinformatie.nl

Natuurinformatie.nl is een vat vol kennis over de natuur, over biologie en overgeologie. Je kunt hier op eenvoudige wijze meer dan 5000 artikelendoorzoeken, geschreven door experts van onder andere Naturalis, Ecomare, Vogelbescherming Nederland en TNO Bouw en Ondergrond. Er is ook de mogelijkheid om een vraag te stellen die door een expert op dat gebied behandeld zal…

Lees meer!

Webkwestie: Het weer

In de nieuwsbrief van Klascement vond ik een webkwestie rond het thema weer. Deze webkwestie is van de hand van Dorien de Naeyer, een leerkracht in de 3de graad van het lager onderwijs. De webkwestie is bedoeld voor de leerlingen van 4de, 5de of 6de. In een webkwestie is het…

Lees meer!

Thinglink: Schaap

Een Thinglink is een afbeelding waarop je links kan leggen naar uitleg, filmpjes of geluiden. Je kan ze gemakkelijk zelf maken als je er een account bij aanmaakt. De uitleg hierover heb ik al eens neergeschreven of meegegeven in volgend berichtje met een kaart van België.  Hieronder zie je een…

Lees meer!

De nieuwe wildernis

www.denieuwewildernis.nl is een site over de dieren uit de Oostvaardersplassen in de buurt van Almere in Nederland. De site is een verzameling van filmpjes, geluiden, … van wilde dieren die je ook bij ons kan vinden. Dus zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.  Op zoek naar…

Lees meer!

Google streetview breidt uit: bezoek bij de Eerste Minister

Google streetview is al lang niet meer enkel en alleen 'live' rondwandelen op straat. Google streetview brengt je ook naar de prachtigste eilanden, UNESCO wereldergoeden, historische steden en on zelfs onderwaterwerelden. Sinds kort kan je ook rondwandelen in de Wetstraat 16 en in de Lambermont. Deze laatste geeft een leuk extraatje…

Lees meer!

De zee verkennen

Wie op uitstap gaat naar de zee kan deze site zeker en vast gebruiken. Het is wederom een Nederlandse site, maar de dieren aan onze kust en in de zee zelf kennen volgens mij geen grenzen. De site www.kustgids.nl geeft je een overzicht van een aantal andere sites die te maken…

Lees meer!