ICT

Informatie en communicatie technologie neemt een alsmaar grotere plaats in in onze samenleving. Daarom dit onderdeel op de website. Hier probeer ik ideeën en tips te posten die je kan gebruiken bij je lessen om ICT te integreren. Je kan de ideeën ook omvormen om te gebruiken in je eigen lessen. Als je hierbij hulp kan gebruiken, mag je me het altijd laten weten.

Hieronder vind je de ICT-diamant die de eindtermen ICT weergeeft. Er zijn 8 eindtermen die je eigenlijk zou moeten integreren in je andere lessen. 

ict-diamant

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. Die eerste twee eindtermen zijn dus vooral van attitudinale aard.

3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Denk aan oefenen met een educatief sofwareprogramma. De leerling moet daarbij onder andere zelf oordelen of hij een opdracht tot een goed einde heeft gebracht. En hij bepaalt zelf zijn werktempo.

4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Denk aan het opzoeken van informatie. Daarbij wordt de leerling eventueel stapsgewijs naar sites geleid waar informatie bij een opdracht te vinden is en hij wordt uitgenodigd om informatie op een bepaalde manier te verwerken (cf. webquest). Of denk aan het uitvoeren van een simulatie met behulp van een educatief programma, als leeromgeving voor het ontdekken van algemene relaties of van mechanismen die een stuk werkelijkheid beheersen.

5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

Denk aan digitale fotografie, aan het maken van elektronische collages van klank en beeld.

6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

Denk aan het gebruik van een elektronische encyclopedie, aan vertaal- woordenboeken, aan educatieve cd-roms en aan webpagina’s. Met de digitaal ingewonnen informatie kunnen de leerlingen ook opdrachten uitvoeren of oplossingen voor een probleem vinden. Dat gaat vaak gepaard met het ordenen van informatie naar bepaalde criteria en met het schematisch (in een grafiek…) voorstellen van de verwerkte informatie.

7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Denk aan de presentatie van informatie met multimedia. Het gaat hier nota bene enkel om het voorstellen van de informatie, niet om het opzoeken en verwerken van de informatie. Daarop slaan de voorgaande eindtermen.

8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Denk daarbij aan het gebruik van e-mail, sms, fora,… De eindterm slaat bovendien op het respecteren van omgangsregels in de communicatie en op de gerichtheid op het kiezen van het doeltreffendste communicatiekanaal.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.