6 Gratis online diploma-, oorkonde- en certificaatmakers om te gebruiken aan het eind van het schooljaar « Vanaf de Zijlijn...

De laatste weken van het schooljaar zijn altijd mooie gelegenheden om diploma’s en certificaten uit te reiken ter gelegenheid van allerlei activiteiten en evenementen. Denk aan schoolkamp, sportdag, de schoolverlaters, hulpouders, personen die op een of andere manier bij de school zijn betrokken, e.d. Je kunt die diploma’s natuurlijk zelf maken in programma’s als Microsoft Word, Microsoft Publisher e.d., maar er …

Lees online.