ICT-wijs: ondersteuning voor mensen met een beperking

Bron: https://www.klascement.net/sites/2082

screen-shot-10-24-16-at-10-24-amICTwijs verspreidt informatie over ict-oplossingen voor kinderen en jongeren met een beperking en vergemakkelijkt zo de zoektocht van leerkrachten, begeleiders en ouders.

Voor kinderen en jongeren met een leerstoornis, ontwikkelingsstoornis, verstandelijke, auditieve, visuele, motorische of communicatieve beperking bestaan er aangepaste en adequate ict-hulpmiddelen. Die laten hen toe zelfstandig en gemotiveerd te werken. De computer en ict vormen een brug tussen de capaciteiten van de leerling en hun beperkingen.

De website informeert leerkrachten, begeleiders in het onderwijs en ouders over nieuwe aangepaste of aanpasbare software, hardware en websites voor kinderen en jongeren met bijzondere noden. ICTwijs is uniek omdat ze informatie bevat voor een groot aantal doelgroepen. Een deskundige werkgroep met ervaring in het werkveld zorgt voor de invulling en voortdurende actualisering van de website.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.