VAARDIGHEDEN VOOR DE 21STE EEUW

Een artikel om even over na te denken en ons onderwijs even in vraag te stellen.

Bron: https://leerkracht.teacheronline.be/2016/08/22/vaardigheden-voor-de-21ste-eeuw/#more-1116

 

21st century skills, WEF

Iedereen is met de toekomst bezig. Stel je je weleens de vraag waar het allemaal naartoe gaat? Ik geef alvast een voorzet: “In 2030 zijn er wereldwijd 450 miljoen nieuwe jobs nodig.” Soms zelfs jobs die nu nog niet bestaan. Een enorme uitdaging waarbij scholen – en dan vooral jij als leerkracht – een immens belangrijke rol spelen.Dagelijks merken we aan zoveel dingen de snelheid waarmee de maatschappij evolueert en niet in het minst wat technologie betreft. We leven in exponentiële tijden met een heleboel verschuivingen op verschillende domeinen en niveaus en zeker ook binnen het onderwijs. Hoe kunnen we onze leerlingen voorbereiden op deze vaak onduidelijke toekomst in een snel veranderende maatschappij. Wereldwijd is er heel wat te doen rond ’21st century skills’. Googelen en zoeken op YouTube leveren je een gigantisch aantal hits op. Interpretaties zijn er in veelvoud. Waar moet je beginnen?

Het Wereld Economisch Forum dat tot ver in de toekomst kijkt, is een non-profitorganisatie bestaande uit ‘s werelds meest vooraanstaande CEO’s, staatshoofden, jeugd, ministers, beleidsmakers, experten, academici, technologische vernieuwers en vertegenwoordigers uit de maatschappij. Uiteraard sluiten hierbij ook leerkrachten aan. Vanuit een globale insteek lopen er heel wat verschillende en kwaliteitsvolle initiatieven.

Het WEF brengt een goede vertaling omtrent de verwachtingen van wat de nodige vaardigheden in deze nieuwe eeuw betreft naar een duidelijk en erg ‘rijk’ schema dat je hierboven terugvindt. Kort samengevat: wat is er nodig om aan de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw het hoofd te kunnen bieden en hoe kunnen we talenten ontdekken en ontwikkelen. Een eerste blok zijn de basisgeletterdheden waarvan de meeste ruimschoots aandacht krijgen in ons onderwijs. Daarnaast vind je de aspecten vaardigheden en attitudes. Sommige bronnen beperken de ’21st century skills’ tot de vier c’s uit de middelste kolom. Het schema geeft weer dat je reeds een aantal zaken doet in je klaspraktijk. De ene les leent zich er nu eenmaal beter toe dan de andere. Concreet werken aan de attitudes vraagt toch extra aandacht. Die houdingen zijn immers niet zomaar in een aantal onderwijsinhouden te gieten; ze moeten een ‘way of life’ worden en gaandeweg verworven worden. Niet te verwonderen staat daarom onderaan het schema ‘levenslang leren’.

Indien de overheid een duidelijk standpunt zal innemen en het kader creëren waarbinnen alle scholen kunnen werken aan deze vaardigheden, zal dat kader alleen zal niet volstaan. Er is ook politieke wil voor nodig op verschillende domeinen. Niettemin kun jij als creatieve leerkracht morgen toch al een start maken door je bewust te zijn van deze doelen en kansen te zoeken vanuit je lesgeven. Praat erover met je collega’s; hoe pak je het aan op school.

Technologie zal hoe dan ook een belangrijkere rol gaan spelen bij het bereiken van deze vaardigheden zonder te vervallen in radicaal digitaal. Zo zal probleemoplossend denken ook aangescherpt kunnen worden door leerlingen te leren programmeren met bv. Scratch in een eerste fase. European Schoolnet hield in 2015 een onderzoek in 21 Europese landen waarbij gebleken is dat in 16 landen programmeren al in het curriculum opgenomen is.

Weet dat wanneer je je leerlingen laat werken met een tablet, pc of smartphone in de klas – hoe beperkt misschien ook – je je belangrijk steentje bijdraagt tot het ontwikkelen van deze vaardigheden. Ja, zelfs in de kleuterklas.

We hebben de plicht om onze leerlingen weerbaar en wendbaar te maken en daartoe zijn gepaste, nieuwe vaardigheden voor de eenentwintigste eeuw nodig, ondersteund door ICT.

Wil je meer weten, hieronder vind je enkele tips.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.