DIGITALE DIDACTIEK BESTAAT NIET

Bron: https://leerkracht.teacheronline.be/2016/08/16/digitale-didactiek-bestaat-niet/

ICT voor student

Krijg je hier ook het heen en weer van? Wat was dan de voorloper: analoge didactiek? Te gek voor woorden, toch? Websites, boeken, artikels, opleidingen … je vindt zowat alles over die ‘digitale didactiek’. Neen, voor eens en voor altijd, er bestaat geen digitale didactiek alleen didactiek in een leeromgeving waarin ICT een belangrijkere rol speelt en gaat spelen.Je kunt me beschuldigen van mierenneukerij maar leerkrachten hebben het graag juist én duidelijk. Een definitie die telkens opduikt is: de kennis en kunde om ICT in te zetten om het leren te faciliteren alsook ICT inzetten om bepaalde leeractiviteiten beter maar ook effectiever te kunnen organiseren. Tegenover dit gezonde verstand staan dan weer uitspraken als:

  • actief leren dankzij digitale didactiek,
  • hoe verrijk ik mijn lessen met digitale didactiek,
  • hiervoor moet een aangepaste didactiek worden ingezet omdat deze andere visie op leren niet automatisch leidt tot een nieuw gedrag of tot een gewijzigde manier van opleiden of trainen.

Volgens Robert-Jan Simons houdt het omgaan met ICT in het didactisch proces zich onder andere met onderstaande vragen bezig:

  • Wanneer is het zinvol ICT in te zetten (en wanneer niet). Voor welke doeleinden wil je het gebruiken en welke methoden hanteer je daarbij?
  • Hoe kan ICT bijdragen aan verbetering en –vernieuwing van het onderwijs en het leren?
  • Hoe kun je opdrachten zo uitdagend maken dat zij aanzetten tot samenwerking en diepgaande verwerking?
  • Hoe kan het discussiëren en samenwerken in een elektronische omgeving worden begeleid? Hoe en wanneer geef je leerlingen feedback? Grijp je in het leerproces in en, zo ja, op welk moment?
  • Hoe kunnen lerenden begeleid worden in het elkaar ondersteunen bij het leren? Kunnen zij elkaar’s tutor worden en elkaar feedback geven?
  • Hoe kunnen digitale portfolio’s en vormen van zelftoetsing worden ingezet?

De leerkracht blijft hoe dan ook de controle behouden over het leerproces. Dat staat als een paal boven water. Gelukkig maar.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.