3 hulpmiddelen voor leraren op het oudercontact

 Op de site van Klasse vond ik onderstaand berichtje.

checklists en praatkaartjes liggen op een tafel

Om van het oudercontact een succes te maken, bereid je het best goed voor. Deze hulpmiddelen helpen.

Download je persoonlijke checklist met tips om voor, tijdens en na het gesprek te gebruiken.

Deze 7 praatkaartjes inspireren je bij elk oudercontact. Ideaal als spiekbriefje bij elk gesprek?

Ouders en leraren kijken anders naar hetzelfde kind. Dat is heel logisch, maar het kan handig zijn om je daar bewust van te zijn. De kijklijst kan helpen om te ontdekken welk beeld ouders van hun kind hebben. Download de kijklijst.

Zijn de ouders anderstalig? De lijst bestaat in 9 talen:

  1. 1Persoonlijke checklist

  2. 2Praatkaartjes

  3. 3Kijklijst

Je kan ook een beroep doen op een tolk. Bekijk het filmpje ‘Op de hielen van de tolk’van TV Klasse.

Bereid de ouders voor

Ook ouders kunnen zich voorbereiden op het oudercontact. Bezorg hen dekijklijstchecklist en praatkaartjes voor ouders.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.