Nieuw Webpad van Jack Nowee: Uit verre landen

Edu-Curator: Nieuw Webpad van Jack Nowee: Uit verre landenJack Nowee (Twitter: @JackNowee) heeft weer prachtig online lesmateriaal online gepubliceerd dat je kunt gebruiken bij het vak geschiedenis: het Webpad 'Uit verre landen'. Dit leuke webpad over de producten die de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en de WIC (West-Indische Compagnie) naar Nederland brachten.

Het Webpad 'Uit verre landen' bestaat uit negen gewone opdrachten, vier 'doe'-opdrachten en twee 'plus'-opdrachten (voor de leerlingen die wat meer aankunnen). Ook is er weer een 'TipTile' opgenomen met een bijbehorend werkblad.
 

TipTile 'Uit verre landen'

Voor dit nieuwe Webpad  is uiteraard ook weer een 'antwoordblad' dat je tegen een geringe bijdrage kunt bestellen op via de Yurls 'Antwoorden Webpaden': zie de box 'Antwoordbladen per stuk'.
 

Website

 

Aanvullend online lesmateriaal over deze periode

  • Piekerpaden
    Pieker-paden zijn webpaden voor 'plus'-kinderen uit groep 7 en 8. Ze zijn wat 'pittiger' in opzet dan gewone Webpaden.
    Pieker-pad 'VOC


Op de Yurls 'Webpaden en meer ...' zijn op de pagina 'Canon-paden (groep 6-7-8)' nog veel meer Canon-paden te vinden die in deze periode passen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.