iRespect: lesfiches rond veilig internetten (aanrader!!!)

Screen Shot 10-12-15 at 03.28 PMHet project iRespect is een gezamenlijk initiatief van Child Focus, B-CCENTRE en de Digital Champion voor België Saskia Van Uffelen, met de steun van de Europese Commissie en IWT. Deze partners hebben elkaar gevonden bij het uitwerken van een project om leerlingen aan te zetten het internet en sociale media op een veilige en constructieve manier te gebruiken. Het resultaat is een videotool en een handboek die leerkrachten vlot in staat stellen om lessen in te richten omtrent het gebruik van internet en sociale media.

Doelgroep: laatste graad lager onderwijs

Tool: Pedagogische fiches bestaande uit 10 lessen, telkens gebaseerd op een video met een situatieschets en drie (of vier) mogelijke oplossingen. De volgende onderwerpen komen aan bod: (de lesfiches kan je bekijken door op de link te klikken.)

1. Geheim en Privacy

2. Je account beveiligen

3. Alert op het Net

4. Internet en Respect

5. Internet en Creativiteit

6. Experimenteren en uitdagen online

7. E-reputatie

8. Persoonlijke informatie

9. Cyberpesten

10. Online informatie

De bedoeling is dat leerlingen na het zien van de situatieschets in kleine groepjes in discussie treden. De leerkracht geeft in grote lijnen drie (of vier) mogelijke oplossingen aan waaruit ze kunnen kiezen. Na een brainstorm in groep vertellen de leerlingen waarom ze voor een bepaalde oplossing gekozen hebben. Vervolgens kan de leerkracht het reactiefilmpje laten zien dat overeenkomt met de gekozen oplossing. Elk filmpje wordt afgesloten met een infographic met conclusie/tip. Zo kan de leerkracht de drie of in sommige situaties vier mogelijke oplossingen aan bod laten komen en telkens het overeenkomstige reactiefilmpje laten zien. In de meeste gevallen is de juiste oplossing niet eenduidig omdat  veel factoren een rol spelen. We willen kinderen vooral aanzetten tot kritisch nadenken over de situatie en leren omgaan met lastige situaties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.