Autiplan.nl

ScreenShot070Autiplan.nl is een website waar je een hele dagplanning kan opmaken aan de hand van pictogrammen. Deze dagplanning kan worden afgedrukt of kan worden bekeken op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone (enkel in de betalende versie) waarbij er wordt gewaarschuwd wat er moet gedaan worden.

Natuurlijk kan dit ook handig zijn voor sommige kinderen in de klas! 

Voor een persoon met Autisme, Asperger, ADHD of PDD-NOS

AutiPlan is er voor iedereen die extra structuur kan gebruiken. Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak baat bij een duidelijke dagplanning.

Daarnaast kan AutiPlan ook ingezet worden bij dementie, hersenbeschadiging of een (licht) verstandelijke handicap hun dag inzichtelijk te maken.

Waarom plannen met pictogrammen?

Een duideijke dagplanning met pictogrammen zorgt voor overzicht en voorspelbaarheid. Het is direct duidelijk welke activiteiten en taken er staan te gebeuren. De voorspelbaarheid zorgt ervoor dat je onrust, stress en gedragsproblemen kunt voorkomen.

Tijdrovend?

Wij hebben uit eigen ervaring ondervonden hoeveel werk het is om elke dag opnieuw een dagplanning met pictogrammen te maken. Terwijl het zo belangrijk is om juist die vaste structuur aan te houden. En dát is nou precies de reden waarom we AutiPlan hebben ontwikkeld!

Door gebruik te maken van sjablonen en automatisch inplannen kost het maken van een planning met AutiPlan slechts enkele minuten per dag.

Ook op tablet & telefoon

Je kunt de planning niet alleen printen maar ook gebruiken op op telefoon, tablet of pc. Dit scheelt een hoop printen!

De activiteiten worden weergegeven met duidelijke pictogrammen en kunnen worden afgevinkt. De timer laat snel zien hoeveel tijd er nog over is en wanneer de volgende activiteit gepland staat.

Voor ouders

Ouders met kinderen met ASS hebben behoefte aan een duidelijke dagplanning met pictogrammen. Het maken ervan kost echter veel te veel tijd. AutiPlan zorgt voor een dagplanning in slechts een paar minuten.

Voor organisaties en scholen

AutiPlan bespaart tijd omdat het efficiënt werkt. Met de Android-app is het mogelijk de cliënt berichten te laten ontvangen wanneer de volgende activiteit begint. Zo wordt zelfstandigheid gestimuleerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.