Klokleren met Rika-Tika

De klok leren is niet evident en goede online-oefeningen zijn zeker ook al niet gemakkelijk te vinden. Ik ontdekte echter volgende site: www.klokleren.be 

 

Deze uitleg vond ik op de website zelf:

'Rika-Tika is een gratis te gebruiken evidence-based educatieve webapplicatie voor klokleren. Het is zeer individueel aanpasbaar en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Doordat het online werkt, kunnen kinderen zowel in school oefenen als daarbuiten.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kloklezen bestaat uit complexe cognitieve processen, dat leerkrachten vaak onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om kinderen met problemen met het kloklezen te helpen en dat er een tekort is aan didactisch multimediamateriaal voor kloklezen.

Vanuit deze vaststelling wordt deze educatieve webapplicatie voor kloklezen ontwikkeld vanuit de opleiding logopedie & audiologie, afstudeerrichting logopedie in samenwerking met de opleiding grafische en digitale media, beiden van de Arteveldehogeschool

Het programma omvat verschillende modules: kennis van de klok, kloklezen, klokzetten, omzetten van de klok en toepassingen rond tijd. Binnen deze modules kunnen de oefeningen zowel gemaakt worden met de analoge of digitale klok.

Er zijn heel wat instellingen die ervoor zorgen dat elke gebruiker kan werken op zijn niveau. Ook als leerkracht kan je de klasgroep makkelijk differentiëren en per subgroepje instellingen vastleggen.

Bij de oefeningen met multiple choice zijn de antwoordmogelijkheden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waar de meest frequent gemaakte fouten bij het kloklezen in kaart werden gebracht.

De gebruiker wordt doorheen de webapplicatie geleid door de mascotte Rika-Tika. Ze staat de gebruiker bij met feedback & hulp. Bij een foute oplossing worden 3 niveaus van hulp geboden: verbaal / textueel, visuele hulp en als laatste de modelling.

Doordat deze applicatie nog in opbouw is, zijn nog niet alle modules uitgewerkt. In de toekomst zal hier ook een gedetailleerde foutenanalyse, gemaakt door het programma, aan gekoppeld worden.'

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.