Kijk uit op de fiets

De Faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen ontwikkelde deze site rond veilig bewegen op de fiets in de stad. Je kan de site terug vinden op www.kijkuitopdefiets.be.Kijkuitopdefiets2

Inhoud: 

1° INLEIDING:
Jongeren van 11 tot 14 jaar kunnen al fietsen, en weten dat hun fiets moet in orde zijn. Ze weten ook dat ze best een hesje dragen met felle kleuren en een fietshelm om hun hoofd te beschermen. Meestal hebben ze op het einde van de lagere school een fietsexamen afgelegd, waarin ze tonen dat ze kunnen fietsen.Wanneer ze echter naar de secundaire school gaan, komen ze in complexere verkeerssituaties terecht, waarin ze in het druk verkeer dus goed het gevaar moeten kunnen inschatten.
2° KENNIS VAN DE VERKEERSBORDEN:
wordt opgefrist met een interactieve test over 10 verkeersborden die fietsers moeten kennen.
3° TIPS VOOR VEILIG FIETSEN:4
worden gegeven aan de hand van filmclips met verkeerssituaties waarop met symbolen wordt aangegeven waar gevaar dreigt, en waar een fietser dus zeker moet naar kijken. Daarbij wordt door een stem (in voice over) commentaar gegeven met veilige handelingsaanwijzingen.
4° LEREN GEVAAR HERKENNEN:
als fietser tegenover voetgangers, andere fietsers, personenwagens, vrachtwagens en bussen, gebeurt door een reeks filmclips met verkeerssituaties waarop visueel en auditief, op gevaar wordt gewezen een het gepast kijkgedrag voor fietsers wordt aangetoond.
5° DE GEVAARHERKENNINGSTEST:
bevat na een uitlegsituatie, 10 clips met bewegende verkeersbeelden, waarbij  men zich moet inbeelden zelf de fietser te zijn. Op elke clip zijn met een cirkel drie zones aangegeven, waarvan er een de meest vitale informatie bevat. Die zone moet door de jongere op de PC worden aangeklikt. Nadien wordt dezelfde situatie getoond, waarbij de plaats waar zeker moest gekeken worden, omcirkeld is, en een stem in voice over zegt waarom dat zo is. Door deze directe terugkoppeling (immediate feedback) kan de jongere zijn/haar eigen oplossing vergelijken met het correcte antwoord. Op die manier wordt bij een juiste beslissing de correcte respons versterkt, of het fout antwoord gecorrigeerd, wat eveneens gunstig is voor het leerproces. In plaats van dus enkel maar te zeggen wat moet gebeuren, wordt de jonge fietser eerst aangespoord om langs ontdekkend leren, zelf een probleem-oplossend gedrag te verwerven (discovery learning), wat eveneens positief is voor het leerproces.
6° INFORMATIE VOOR OUDERS EN SCHOOL: 
geeft kort doelstelling en inhoud van het programma weer, met tekst zonder beelden.

kijkuitopdefiets1

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.