Hoe veilig zijn wachtwoorden? Demonstreer het met galgje – Kennisnet Innovatie

Hoe veilig zijn wachtwoorden? Demonstreer het met galgje – Kennisnet Innovatie.

Galgje 2.0
Galgje 2.0 laat leerlingen inzien dat een moeilijk wachtwoord met (hoofd)letters, cijfers en leestekens niet per definitie moeilijk te onthouden is. Het spel is eenvoudig op een schoolbord te spelen. De leerkracht kiest een 8 letterwoord uit dat te raden valt door de klas. De klas zal hoogstwaarschijnlijk voor het hangen van het mannetje het woord achterhalen. Voeg hierna cijfers toe aan een ander woord en laat de kinderen opnieuw raden. Dit zal met meer moeite gaan, omdat er meer keuzemogelijkheden zijn. Het mannetje zal waarschijnlijk op het nippertje gered worden door de klas, maar na het toevoegen van leestekens zal het nagenoeg onmogelijk worden het mannetje van de galg te redden. Praat met de kinderen over de bevindingen, hoe kan het zijn dat het 8 letterwoord zo moeilijk te raden is? Hebben zij tips voor een moeilijk, maar goed te onthouden wachtwoord?

Betere online veiligheid
Deze bewustwording zal kinderen doen nadenken bij het bedenken van het wachtwoord. Dit zal de kwaliteit van het wachtwoord dusdanig verbeteren dat online profielen beter afgeschermd kunnen worden.

Voorbeelden van Galgje 2.0 woorden, oplopend in moeilijkheidsgraad om te raden:
– computer
– online20
– @Email67

 Dit bericht is geschreven door Jasper Jansen, vierdejaars student aan de Pabo van Iselinge Hogeschool. Vanuit de minor media die hij daar volgde was hij nauw betrokken bij het Project Het Leren van de Toekomst met de Pabo. Jasper is ook te vinden op Twitter: @Jasper_Jansen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.